Cennik

Cennik instalacji solarnej

Ceny instalacji solarnych są uzależnione od wielu czynników, takich jak gabaryty budynku czy zastosowane urządzenia wchodzące w skład instalacji. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż koszt instalacji solarnej jest każdorazowo wynikiem oględzin budynku i ustaleń z inwestorem co do klasy jakościowej i cenowej urządzeń. Aby jednak uściślić zakres cenowy instalacji solarnej, można przyjąć, że instalacja solarna w zależności od rozmiaru mieści się w przedziale cenowym według w tabeli.

     Przykładowa instalacja solarna wyposażona w zasobnik C.W.U. stalowy emaliowany, dwudrogowa grupa pompowa, kolektory próżniowe ze wszystkimi elementami składowymi wraz z montażem.

Kompletna instalacja solarna z montażem

Zakres cenowy, brutto 8% VAT

Zasobnik C.W.U. 200L 2-3 osoby

10-13 tyś zł.

Zasobnik C.W.U. 300L 3-4 osoby

12-14 tyś zł.

Zasobnik C.W.U. 500L 4-6 osób

14-16 tyś zł.

Ceny przedstawione w powyższej tabeli nie uwzględniają dofinansowania, dlatego też należy zwrócić uwagę na fakt, że  pozyskanie środków na zakup i montaż instalacji z NFOŚiGW lub innej instytucji wiąże się ze znaczącym obniżeniem jej kosztów. Większe instalacje służące do przygotowania C.W.U.; wspomagania instalacji C.O. oraz innych odbiorników ciepła podlegają indywidualnej wycenie.