Elementy instalacji solarnej

Bez względu na zastosowanie instalacje solarne zasilane cieczowymi kolektorami słonecznymi składają się z następujących elementów:

a)    Grupa pompowa – jest to element instalacji solarnej, którego zadaniem jest wymuszenie i regulacja obiegu czynnika grzewczego (solarnego). Grupy pompowe wyposażone są w pompę obiegową, zawory regulacji przepływu, manometry, termometry oraz często przepływomierze. Rozróżnia się grupy pompowe jedno i dwudrogowe. Grupy dwudrogowe umożliwiają lepszą kontrolę parametrów pracy instalacji, dlatego też zalecane są w przypadku  bardziej rozbudowanych systemów zasilanych większymi powierzchniami kolektorów słonecznych.
b)    Regulator solarny – jest to układ sterujący pracą instalacji solarnej. Odpowiada on za włączanie i wyłączanie pompy obiegu solarnego w zależności od wskazań czujników temperatury w kolektorze słonecznym i odbiornikach ciepła.  Bardziej zaawansowane wersje regulatorów solarnych posiadają wiele schematów wymagających obsługi większej ilości pomp, elektrozaworów oraz czujników temperatury umożliwiając zastosowanie kolektorów słonecznych w bardziej rozbudowanych instalacjach.

c)    Zasobnik (podgrzewacz) C.W.U./Zbiornik buforowy – element odpowiadający za odbiór ciepła z instalacji solarnej. Ze względu na niestabilny tryb pracy kolektorów słonecznych (uzależniony od zmiennego nasłonecznienia i temperatury otoczenia)  nie jest możliwe aby w danej chwili pokryć w pełni zapotrzebowanie na ciepło. Dlatego też istnieje potrzeba akumulacji ciepła produkowanego przez kolektory słoneczne, do czego wykorzystywane w zależności od zastosowania instalacji, zasobniki C.W.U i zbiorniki buforowe. W instalacjach solarnych wykorzystuje się zazwyczaj pojemnościowe podgrzewacze C.W.U. Kolektory słoneczne nie są w stanie pokryć w 100% zapotrzebowania na ciepło dlatego też zasobniki wyposażone są w dwie wężownice (tzw. biwalentny tryb pracy) umożliwiające podłączenie drugiego, niezależnego źródła ciepła.

d)    Odpowietrznik solarny/Separator powietrza – stosowane zamiennie elementy instalacji solarnej służące do jej odpowietrzania. Odpowietrznik solarny montuje się w najwyższym punkcie instalacji (zazwyczaj przy kolektorach słonecznych), separator powietrza znajduje się zazwyczaj w kotłowni.

e)    Zawór bezpieczeństwa i solarne naczynie przeponowe (wzbiorcze) – urządzenia zabezpieczające instalacje przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji. Naczynie przeponowe służy do kompensowania wzrostu objętości czynnika grzewczego spowodowanego wzrostem temperatury. W przypadku osiągnięcia maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w instalacji (tzw. ciśnienia nastawy zaworu bezpieczeństwa) otwiera się zawór bezpieczeństwa wyrzucając tym samym nadmiar czynnika grzewczego. Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa w instalacjach solarnych to zazwyczaj 6 bar.

Uzupełnieniem instalacji jest orurowanie zazwyczaj miedziane lub ze stali nierdzewnej w otulinie kauczukowej stanowiącej izolacje cieplną. W instalacji solarnej jak każdej innej instalacji grzewczej i hydraulicznej stosuje się również armaturę regulacyjno-przyłączeniową.
Często spotykaną praktyką firm zajmujących się produkcją i dystrybucją kolektorów słonecznych jest posiadanie w swojej ofercie zestawów solarnych przeznaczonych dla standardowych przypadków. Mimo wszystko zalecane jest aby każdorazowo zwrócić uwagę na specyfikę danej instalacji oraz inne uwarunkowania mogące wpłynąć na jej pracę.