Kolektory słoneczne

Instalacje słoneczne, kolektory słoneczne

W ciągu ostatniej dekady instalacje słoneczne zyskały znacząco na popularności, co spowodowane jest m. in. coraz większą świadomością społeczeństwa o zagrożeniach dla środowiska spowodowanych emisją zanieczyszczeń do atmosfery oraz korzyściami finansowymi wynikającymi z inwestycji w OZE.  Na wzrost ich opłacalności w ciągu ostatnich kilku lat wpłynęły nieustannie rosnące ceny paliw kopalnych (przekładające się na wysokie ceny energii) oraz szerokie wsparcie UE w zakresie OZE polegające na udzielaniu dotacji, niskooprocentowanych kredytów itd. Szczególnie widoczne jest to w przypadku termicznych kolektorów słonecznych, za pośrednictwem których, energia promieniowania słonecznego przetwarzana jest na ciepło. Przyznawane od 2010 roku przez NFOŚiGW dotacje na instalacje solarne spowodowały kilkukrotny wzrost udziału kolektorów słonecznych na rynku instalacyjnym. Przyczyniło się to do powstania wielu firm z branży techniki grzewczej specjalizujących się w produkcji, dystrybucji oraz montażu kolektorów słonecznych. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kolektorów słonecznych charakteryzujących się różnymi parametrami cieplnymi i technicznymi, które determinują ich efektywność oraz możliwości zastosowania ich w instalacji grzewczej w budynku. Odpowiedni dobór kolektorów słonecznych oraz prawidłowe zwymiarowanie całej instalacji solarnej przekłada się na nie tylko na efektywność jej pracy ale również szybki zwrot inwestycji.

Typy kolektorów słonecznych

Istnieje wiele różnych typów kolektorów słonecznych. Jednakże rozważając ich zastosowanie głównie do wspomagania instalacji C.W.U. i C.O. (rzadziej podgrzewania wody w basenie) oraz warunki klimatyczne panujące w Polsce, należy zwrócić uwagę na najbardziej efektywne technologie. Stanowią je cieczowe kolektory słoneczne, w których jako czynnik grzewczy wykorzystywany jest niezamarzający wodny roztwór glikolu.

Na rynku instalacyjnym dostępne są dwa główne typy cieczowych kolektorów słonecznych:
a)    Kolektory płaskie – składające się z pokrytej selektywną powłoką płaskiej płyty absorbera wykonanej z miedzi lub aluminium, która przykryta jest szklaną osłoną i obudowana izolacją termiczną (zazwyczaj wełną mineralną) w celu zmniejszenia strat ciepła do otoczenia. Ciepło odbierane jest z absorbera za pomocą czynnika grzewczego przepływającego przez orurowanie w układzie meandrycznym lub harfowym.
b)    Kolektory próżniowe (próżniowo-rurowe) – składające się z rur próżniowych, w których osadzony jest pokryty selektywną powłoką absorber w postaci miedzianego listka lub wewnętrznej rury. Próżnia izoluje absorber od otoczenia znacząco zmniejszając straty ciepła w porównaniu z kolektorami płaskimi. Ciepło odbierane jest z absorbera za pośrednictwem wymienników ciepła: rury w rurze (tzw. direct flow), u-rurki lub rurki ciepła (tzw. heat-pipe). Każda rura próżniowa podłączona jest do rozdzielacza hydraulicznego w którym płynie niezamarzający czynnik grzewczy obiegu solarnego. Dodatkowym elementem stosowanym w przypadku kolektorów próżniowych jest reflektor skupiający promieniowanie słoneczne tzw. CPC (ang. Compound Parabolic Concentrator).

Uzupełnienie stanowią kompaktowe solarne podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, które zbudowane są z rur próżniowych i zasobnika na wodę. Działają one na zasadzie termosyfonu czyli unoszenia się wody o wyższej temperaturze, która ogrzewana w rurach próżniowych trafia do umieszczonego nad nimi zasobnika. Jednakże straty ciepła oraz możliwość zamarznięcia wody w zasobniku i orurowaniu instalacji ogranicza ich zastosowanie w warunkach klimatycznych panujących w Polsce.

Montaż instalacji słonecznych Kłobuck, Myszków, Zawiercie, Katowice, Częstochowa. Działamy na terenie całego Śląska.