Opłacalność instalacji solarnej

Dobrze zwymiarowana instalacja solarna potrafi zaoszczędzić ok. 60% energii potrzebnej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz 15-20% w przypadku niskotemperaturowego ogrzewania pomieszczeń. Na rysunku 1 przedstawiono procentowy kolektorów słonecznych w instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 3-5 osobowej rodziny w ciągu roku.

Rys. 1. Procentowy udział energii promieniowania słonecznego w przygotowaniu C.W.U. w ciągu roku.

Kolektory słoneczne są w stanie w pełni pokryć zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową od maja do sierpnia. Najmniejszy udział kolektorów słonecznych w przygotowaniu C.W.U. przypadł na miesiące: listopad, grudzień i styczeń osiągając wartość ok. 20%. Jednakże, w ciągu roku kolektory słoneczne pokryły 60% zapotrzebowania na ciepło do przygotowania C.W.U. umożliwiło to zmniejszenie zużycia paliw konwencjonalnych. Wynikające z tego oszczędności przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Oszczędności wynikające z zastosowania instalacji solarnej do przygotowania c.w.u dla 3-5 osobowej rodziny w zależności od rodzaju paliwa.

Rodzaj paliwa    Oszczędność w skali roku
propan [dm3]                        1 174 zł
olej opałowy [dm3]                 1 044 zł
koks [kg]                                 499 zł
gaz ziemny [m3]                       512 zł
węgiel kamienny [kg]                 330 zł
miał węgla [kg]                         248 zł
pellet [kg]                                580 zł
ekogroszek [kg]                       332 zł
drewno [mp]                             450 zł
elektryczność taryfa d [kWh]    1 228 zł
elektryczność taryfa n [kWh]       737 zł

Należy zaznaczyć, że koszt takiej instalacji w zależności od producenta zestawu waha się w granicach od 8 tys. do 20 tys. zł. Jednakże przy rzeczywistym dofinansowaniu z NFOŚiGW wynoszącym 30-40 %, okres zwrotu inwestycji w kolektory słoneczne znacząco spada, czyniąc ją opłacalną.